Μουτζούρης, Επισκοπικός Κατάλογος Μυτιλήνης 325-1988 (1993/95)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Μουτζούρης, Επισκοπικός Κατάλογος Μυτιλήνης 325-1988 (1993/95)
Συγγραφέας
Ιωάννης Κ. Μουτζούρης
Τίτλος
«Επισκοπικός Ιστορικός Κατάλογος Μυτιλήνης»
Χρονολογία
1993
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Κληρονομία, Δημοσίευμα Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη
Αρ. τεύχους
τόμος 25, τεύχος Α΄-Β'
Σελίδες
179-241
Αρ. σελίδων
56
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενο Αυτοτελές.
©:
Ιωάννης Κ. Μουτζούρης
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Επιστημονικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιογραφία.
Βυζαντινή εποχή.
Εικοστός αιώνας.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Κλήρος, κληρικοί.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Σύγχρονη εποχή.
Ύστερη Αρχαιότητα.