Φωτογραφία του 1972 από το έργο περισυλλογής και μεταφοράς των αρχιτεκτονικών μελών στον αρχαιολογικό χώρο της Κλοπεδής
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_ARCH_KLOPEDI_059.JPG
Τίτλος
Φωτογραφία του 1972 από το έργο περισυλλογής και μεταφοράς των αρχιτεκτονικών μελών στον αρχαιολογικό χώρο της Κλοπεδής
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος αιολικoύ Ιερού Κλοπεδής, περιοχή Αγίας Παρασκευής Λέσβου, φωτ 059. Στο Εκθετήριο του αρχ. χώρου: Μία σπάνια φωτογραφία του 1972
Χρόνος λήψης
16/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Ιερό / Ιερά.
Λέσβος.
Φωτογραφικά Αρχεία.