Αμφιάρειο Αττικής: Δωρικοί κίονες από την πρόσοψη του Μεγάλου Ναού (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_005.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο Αττικής: Δωρικοί κίονες από την πρόσοψη του Μεγάλου Ναού (λεπτομ.)
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 005. Λήψη από το ανατολικό εξάστυλο δωρικό προστώο του Μεγάλου Ναού.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΚΓ / KG
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαίος ναός.
Αρχαιότητες.
Αττική.
Δωρικός ρυθμός.
Ιερό / Ιερά.