Στο Αμφιάρειο: Κατεβαίνοντας από το Θέατρο προς τον χείμαρρο Χάραδρο, που χωρίζει το Ιερό σε βόρειο και νότιο τμήμα
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_047 .JPG
Τίτλος
Στο Αμφιάρειο: Κατεβαίνοντας από το Θέατρο προς τον χείμαρρο Χάραδρο, που χωρίζει το Ιερό σε βόρειο και νότιο τμήμα
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 047.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΚΓ / KG
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άνθη / λουλούδια.
Αττική.
Ιερό / Ιερά.