Τατάκης, Συμβολή της Καππαδοκίας (1960)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τατάκης, Συμβολή της Καππαδοκίας (1960)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασίλειος Τατάκης, Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη (Εκδόσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών αρ. 111 / Institut français d'Athènes, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών αρ. 18, Αθήνα 1960)

Στοιχεία

Βαθυστόχαστο θεολογικό μελέτημα του καθηγητή Β. Τατάκη (1897-1986). Μια πολύτιμη συμβολή στην πνευματική ιστορία του 4ου αιώνα, της κρισιμότερης περιόδου της μετάβασης από την ελληνική αρχαιότητα και τις αρχαίες λατρείες στη διαμόρφωση της χριστιανικής σκέψης και τη θεμελίωση των κανόνων της νέας θρησκείας, την εποχή κατά την οποία οι μεγάλοι Καππαδόκες πατέρες χαράσσουν τα όρια της σύγκλισης με την ελληνική φιλοσοφία και της απόκλισης από αυτή. Το έργο είναι γραμμένο στη δημοτική, που υπηρέτησε ο Τατάκης με σεβασμό και βαθειά γνώση της γλώσσας.

Οι τίτλοι των κεφαλαίων: Χριστιανισμός και ελληνισμός. Εσωτερικές αντιδράσεις. Οι Γνωστικοί. Ο Μοντανισμός. Η Καππαδοκία – εθνική παιδεία. Αρεταίος. Απολλώνιος ο Τυανεύς. Καππαδόκες μάρτυρες. Ο άγιος Mάμας. Άλλοι μάρτυρες όχι Kαππαδόκες. Προσκύνηση των μαρτύρων. Kαππαδόκες πατέρες. Αλέξανδρος Ιεροσολύμων. Φιρμιλιανός Καισαρείας. Ο Νεοκαισαρείας Γρηγόριος ο θαυματουργός. Κείμενα του Γρηγορίου - η επιρροή του Ωριγένη. Ανασκόπηση της πορείας του χριστιανισμού. Ο τέταρτος αιώνας. Σελ. 284.

>>> Το βιβλίο επανεκδόθηκε το 1989 από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών με βιβλιογραφικό συμπλήρωμα. Σελίδες 286 (25x17εκ.)
Λέξεις - κλειδιά
Άγιοι, αγίες.
Αθήνα.
Ανατολικές λατρείες.
Απολλώνιος ο Τυανεύς.
Άρειος, αρειανισμός.
Αρχαίες λατρείες.
Βασίλειος Καισαρείας, άγιος.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή θεολογία.
Βυζαντινή φιλοσοφία.
Γνωστικοί.
Γρηγόριος Ναζιανζηνός.
Γρηγόριος Νύσσης.
Γρηγόριος ο Θαυματουργός, άγιος.
Ελληνική παιδεία.
Ελληνικός πολιτισμός.
Θεολογία.
Καισάρεια / Kayseri.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Νεοκαισάρεια / Niksar.
Ορθοδοξία.
Πόντος.
Πρωτοβυζαντινή φιλοσοφία.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φιλοσοφία.
Χριστιανική μυθολογία.
Χριστιανισμός.
Ωριγένης.