Το λιμάνι της Χίου από τη νότια προς τη βόρεια πλευρά και πίσω τα μεσαιωνικά τείχη του Κάστρου της Χώρας
[Φωτογραφικό υλικό]

GCH_CH_018.jpg
Τίτλος
Το λιμάνι της Χίου από τη νότια προς τη βόρεια πλευρά και πίσω τα μεσαιωνικά τείχη του Κάστρου της Χώρας
Περιγραφή
Χώρα Χίου (πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού) Αν. Αιγαίο, φωτ 18.
Χρόνος λήψης
9/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Λιμάνι.
Χίος.