Στο λιμάνι της Χίου λίγο πριν χαθεί το απογευματινό φως
[Φωτογραφικό υλικό]

GCH_CH_020.jpg
Τίτλος
Στο λιμάνι της Χίου λίγο πριν χαθεί το απογευματινό φως
Περιγραφή
Χώρα Χίου (πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού) Αν. Αιγαίο, φωτ 20.
Χρόνος λήψης
9/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Λιμάνι.
Χίος.