Σάμψων, «Ναυσιπλοΐα και θαλάσσιοι δρόμοι στις Β. Σποράδες από την Προϊστορική περίοδο μέχρι σήμερα» (1997) 
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Σάμψων, «Ναυσιπλοΐα και θαλάσσιοι δρόμοι στις Β. Σποράδες από την Προϊστορική περίοδο μέχρι σήμερα» (1997) 
Συγγραφέας
Αδαμάντιος Σάμψων
Τίτλος
«Ναυσιπλοΐα και θαλάσσιοι δρόμοι στις Βόρειες Σποράδες από την Προϊστορική περίοδο μέχρι σήμερα»
Χρονολογία
1997
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Περιοδικό.
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Αρχείο Πεπαρηθιακών Μελετών
Αρ. τεύχους
τόμος Α΄
Σελίδες
161-170
Ιστοσελίδα
https://aegean.academia.edu/AdamantiosSampson
Αρ. σελίδων
11
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
©:
Αδαμάντιος Σάμψων / Adamantios Sampson 
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο.
Αλιεία, αλιεύματα.
Ανασκαφές.
Αρχαία ελληνική ναυτιλία.
Αρχαιολογία.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Επικοινωνιακοί άξονες.
Εργαλεία.
Θαλάσσιες μεταφορές.
Θαλάσσιο περιβάλλον.
Μεσαιωνική εποχή.
Ναυτιλία, ιστιοφορία.
Οθωμανική εποχή.
Προϊστορική εποχή.
Σκόπελος νησί.
Σπήλαιο.
Σποράδες / Θεσσαλικές Σποράδες.
Σύγχρονη εποχή.
Ψαρική.