Σάμψων, «Αλόννησος, Σκόπελος και ακατοίκητα νησιά των Β. Σποράδων» (1970)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Σάμψων, «Αλόννησος, Σκόπελος και ακατοίκητα νησιά των Β. Σποράδων» (1970)
Συγγραφέας
Αδαμάντιος Σάμψων
Τίτλος
«Ίκος-Αλόννησος και αι έρημοι νησίδες των Βορείων Σποράδων κατά την αρχαιότητα»
Χρονολογία
1970
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών (Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών)
Αρ. τεύχους
τ. ΙΣΤ΄
Σελίδες
349-370
Ιστοσελίδα
https://aegean.academia.edu/AdamantiosSampson
Αρ. σελίδων
23
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
©:
Αδαμάντιος Σάμψων / Adamantios Sampson
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Γεωγραφικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο.
Αμπελοκαλλιέργεια.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαιολογία.
Διαδρομές, αποστάσεις.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική μυθολογία.
Εποχή Χαλκού.
Θαλάσσιο περιβάλλον.
Θεσσαλία.
Μυκηναϊκή εποχή.
Πειρατεία.
Ρωμαϊκή εποχή.
Σκόπελος νησί.
Σποράδες / Θεσσαλικές Σποράδες.
Ταφικό μνημείο.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φίλιππος Β΄ Μακεδονίας.