Η Προκυμαία της Σμύρνης, παρουσίαση του δίτομου έργου (Νοέμβριος 2018)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Η Προκυμαία της Σμύρνης, παρουσίαση του δίτομου έργου (Νοέμβριος 2018)
Χρονολογία
6 Νοεμβρίου 2018
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Κείμενο για το ΑΠΑΝ (apan.gr).
Ιστοσελίδα
apan.gr
Αρ. σελίδων
9
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχιτεκτονικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχεία.
Βιογραφία.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Εικοστός αιώνας.
Λιμάνι.
Μικρασιατική Καταστροφή.
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.
Σμύρνη / İzmir.
Σχέδια, όψεις.
Υποδομές.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.