Τοπογραφικό της Αρεόπολης: το παλαιότερο δυτικό τμήμα (αα) και η επέκταση του οικισμού (ββ)
[Χάρτες]

GP-MANI-SAITAS-MAP-04.jpg
Τίτλος χάρτη
Τοπογραφικό της Αρεόπολης: το παλαιότερο δυτικό τμήμα (αα) και η επέκταση του οικισμού (ββ)
Είδος
Είδος
Πόλεως.
Περιγραφή
Αρεόπολη (η παλαιά Τσίμοβα ή Τζίμοβα), πρωτεύουσα της Μέσα Μάνης. Με κόκκινο χρώμα και + σημειώνονται οι εκκλησίες. Σε κύκλους τρία από τα οχυρωμένα συγκροτήματα-κατοικίες των οικογενειών: Στυλιανού Μαυρομιχάλη (1), Καπετανάκου (2), Μπαρελάκου (3).
Σειρά χάρτη
Σαΐτας, Μάνη (1987)
Τόπος έκδοσης
Αθήνα
Έτος έκδοσης
1987
Γλώσσες
Ελληνικά
Λέξεις - Κλειδιά
Λακωνία.
Μάνη.
Οθωμανική εποχή.
Οίκος, οικογένεια.
Πύργος, πύργοι.
Σπίτι, σπίτια.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χάρτης.
Χωριό / Οικισμός.