Μεγαλοπρεπής πρωτοβυζαντινή βασιλική στο Υψηλομέτωπο της Λέσβου (1961)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Μεγαλοπρεπής πρωτοβυζαντινή βασιλική στο Υψηλομέτωπο της Λέσβου (1961)
Συγγραφέας
Ιάκωβος, Μητροπολίτης Μυτιλήνης
Χρονολογία
1961
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Αρ. σελίδων
2
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα Κειμένου.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Ανασκαφές.
Βασιλική, κτίσμα.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κλήρος, κληρικοί.
Λέσβος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Σχέδια, όψεις.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Ψηφιδωτά δάπεδα.