Η φύλακας στην είσοδο του Αγιάσματος της Αγ. Παρασκευής Καζλίτσεσμέ (το 2007)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC3-AG005_005.jpg
Τίτλος
Η φύλακας στην είσοδο του Αγιάσματος της Αγ. Παρασκευής Καζλίτσεσμέ (το 2007)
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίας Παρασκευής Καζλίτσεσμέ, φωτ 05. Η καμαρωτή είσοδος του ευκτήριου οίκου που στεγάζει το Αγίασμα, στη νότια πλευρά του μικρού κτίσματος. Η κυρία Κρυσταλλία, γυναίκα του φύλακα, ξεκλειδώνει την πόρτα.
Γύρω το χάος των δρόμων μεγάλης κυκλοφορίας (δυο βήματα από τη Θάλασσα του Μαρμαρά).
Χρόνος λήψης
26/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Ρωμιοσύνη.