Το αγιασματάρι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC3-AG005_009.jpg
Τίτλος
Το αγιασματάρι
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίας Παρασκευής, φωτ 09. Το μαρμάρινο αγιασματάρι με τα κύπελλα για να παίρνουν οι προσκυνητές νερό. Σε πρώτο πλάνο: κόκκινος πλαστικός κουβάς. Στον τοίχο: το κάτω μέρος των εικόνων που έχουν ταλαιπωρηθεί από την υγρασία του χώρου.
Χρόνος λήψης
26/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Νερό.