Εικόνα αγίας Παρασκευής
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC3-AG005_015.jpg
Τίτλος
Εικόνα αγίας Παρασκευής
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίας Παρασκευής, εσωτερικό, φωτ 15. Μεγάλη φορητή εικόνα της Αγίας Παρασκευής (λεπτ.): η αγία Παρασκευή από τη μέση και πάνω. Σύγχρονη λαϊκή τέχνη. Η εικόνα είναι ακουμπισμένη σε ένα πρόχειρο προσκυνητάρι στον Ν τοίχο του κτίσματος.
Χρόνος λήψης
26/12/2007
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Αγιογραφική τέχνη, λαϊκή.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.