Χιόνια στα αθηναϊκά προάστια σκεπασμένη με χιόνι και η λεμονιά
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_Snow_001.JPG
Τίτλος
Χιόνια στα αθηναϊκά προάστια σκεπασμένη με χιόνι και η λεμονιά
Περιγραφή
Χειμώνας στα ανατολικά προάστια της Αθήνας φωτ 01.
Χρόνος λήψης
8/1/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αττική.
Δέντρα.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Χιόνι, χιόνια.