Λεμονιά χιονισμένη σε αθηναϊκό κήπο (Ιανουάριος 2019)
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_Snow_002.JPG
Τίτλος
Λεμονιά χιονισμένη σε αθηναϊκό κήπο (Ιανουάριος 2019)
Περιγραφή
Χειμώνας στα ανατολικά προάστια της Αθήνας φωτ 02.
Χρόνος λήψης
8/1/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αττική.
Δέντρα.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Χιόνι, χιόνια.