Χιόνια στα αθηναϊκά προάστια, σκεπασμένη με παχύ και φρέσκο χιόνι και η ελιά
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_Snow_003.JPG
Τίτλος
Χιόνια στα αθηναϊκά προάστια, σκεπασμένη με παχύ και φρέσκο χιόνι και η ελιά
Περιγραφή
Χειμώνας στα ανατολικά προάστια της Αθήνας φωτ 03.
Χρόνος λήψης
8/1/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αττική.
Δέντρα.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Ελιά.
Χιόνι, χιόνια.