Αγία Φιλοθέη των Αθηνών / Ρηγούλα Μπενιζέλου
[Βιογραφίες]

Όνομα
Αγία Φιλοθέη των Αθηνών / Ρηγούλα Μπενιζέλου
Χρόνος γέννησης
1540 (περίπου)
Τόπος γέννησης
Αθήνα
Χρόνος θανάτου
19/2/1589
Τόπος θανάτου
Καλογρέζα Αττικής
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι, αγίες.
Αθήνα.
Αθηναίοι.
Ανδρέας, απόστολος.
Γυναίκες.
Κοινωνική πρόνοια.
Μοναστήρια.
Νεομάρτυρας.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Σκλαβοπάζαρο.
Υφαντουργεία.
Φιλανθρωπία.
Χριστιανορθόδοξος βίος.