Μαυρίκος, Η Γαλλική Επανάσταση, Μέρος Α΄ (2019)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Μαυρίκος, Η Γαλλική Επανάσταση, Μέρος Α΄ (2019)
Συγγραφέας
Γιάννης Μαυρίκος, Μαρία Μπερέτη
Τίτλος
Η Γαλλική Επανάσταση, 1789-1794, 1794-1799
Υπότιτλος
Σημειώσεις στη Γαλλική Επανάσταση Α΄ Μέρος
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Σημειώσεις Διαλέξεων.
Αριθμός σελίδων
13
Δημοσιευμένο σε
Δημοσιευμένο σε
www.apan.gr.
© ΑΠΑΝ
Ναι
Περιεχόμενο
Συνοπτική αναφορά στα παρακάτω θέματα: Οι περίοδοι της Επανάστασης σσ. 2-3. Οι συνελεύσεις (αντιπροσωπευτικοί θεσμοί) της Επανάστασης σσ. 3-4. Οι διάφοροι πόλοι της εξουσίας κατά την Επανάσταση (Η Κομμούνα, Οι Λέσχες, Τα τμήματα του Παρισιού) σσ. 4-6. Τα πρόσωπα (Εμπέρ, Ζακ-Ρενέ, Λαφαγιέτ, Μαρά, Σαρλότ Κορντέ, Νταντόν, Ροβεσπιέρος κ.ά. ) σσ. 7-12. Πολιτικοί όροι (που αναφέρονται στις σημειώσεις): ελληνικά – γαλλικά σ. 12. Οι Σημειώσεις συνοδεύονται από εικονογραφικό υλικό.
Λέξεις - Κλειδιά
Γαλλία.
Γαλλική Επανάσταση.
Δέκατος όγδοος αιώνας.
Παρίσι.
Πολιτικό καθεστώς, καθεστώτα.