Μαυρίκος, Η Γαλλική Επανάσταση, Μέρος Β΄ Τοπογραφικά (2019)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Μαυρίκος, Η Γαλλική Επανάσταση, Μέρος Β΄ Τοπογραφικά (2019)
Συγγραφέας
Γιάννης Μαυρίκος και Δημιουργικό Τμήμα του ΑΠΑΝ (επιλογή-σύνθεση)
Τίτλος
Χάρτες της Γαλλίας και της Κεντρικής Ευρώπης τον 18ο αιώνα
Υπότιτλος
Σημειώσεις στη Γαλλική Επανάσταση Β΄ Μέρος: Χαρτογραφικά
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Σημειώσεις Διαλέξεων.
Αριθμός σελίδων
11
Δημοσιευμένο σε
Δημοσιευμένο σε
www.apan.gr.
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλάτι.
Γαλλία.
Γαλλική Επανάσταση.
Δέκατος όγδοος αιώνας.
Ευρώπη.
Παρίσι.
Πόλεμος.
Χάρτης.