Μαρινάτος (επιμ.), Γέρας Α. Κεραμοπούλλου (1953)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μαρινάτος (επιμ.), Γέρας Α. Κεραμοπούλλου (1953)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Επιστημονικό Περιοδικό

Alan Wace, Τάσσος Α. Γριτσόπυλος, Δημ. Θεοχάρης, Νικ. Πλάτων, et al, Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου Σπ. Μαρινάτος (εκδοτ. επιμ.), Επιστημονικαί πραγματείαι σειρά Φιλολογική και θεολογική αρ. 9, (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αθήνα 1953)

Στοιχεία

«Μαθηταί, συνάδελφοι και φίλοι του τιμωμένου ανδρός συνηνώσαμεν τας προσπαθείας μας, όπως προσφέρωμεν το παρόν Γέρας εις ένα των εξεχόντων αρχαιολόγων της νεωτέρας Ελλάδος, τον κ. Αντώνιον Δ. Κεραμόπουλλον» διαβάζουμε στον Πρόλογο αυτού του τόμου των 788 σελίδων. Με άρθρα τους μετέχουν 55 Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, αρχαιολόγοι και ιστορικοί σσ. 1-690 και 32 πίνακες εκτός σελιδαρίθμησης. Όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτούς τους αφιερωματικούς τόμους, τα θέματα είναι πάμπολλα και δεν υπάρχει κανενός είδους θεματικός ή χρονολογικός ή γεωγραφικός άξονας, ενώ και η εκδοτική επιμέλεια δεν μοιάζει να φρόντισε για μία οργάνωση του υλικού με βάση έναν οιονδήποτε άξονα. Έτσι, το άρθρο του J.L. Caskey για τον προϊστορικό οικισμό της Λέρνας στην Αργολίδα σσ. 24-28, ακολουθείται από το άρθρο του Φ. Κουκουλέ για το ελαιοτριβείο στη Μονή Καισαριανής σσ. 29-34, που ακολουθείται από ένα άρθρο του A.W. Gomme για τους καταλόγους του αθηναϊκού φόρου στον Θουκυδίδη σσ. 35-41 και ούτω καθεξής (ευτυχώς υπάρχει τουλάχιστον ευρετήριο στο τέλος).

Ο τόμος συμπληρώνεται με: Έργα και μελέται Αντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου σσ. 684-690, Πίναξ κυρίων ονομάτων σσ. 691-703, Πίναξ των κυριοτέρων πραγμάτων σσ. 704-707, Παροράματα σ. 708.

Λέξεις - κλειδιά
Αρχαία Αθήνα.
Αρχαιολογία.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή εποχή.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Θεσσαλονίκη.
Κύπρος.
Μακεδονία.
Μουσεία.
Οθωμανική εποχή.
Πελοπόννησος.
Προϊστορική εποχή.
Σύγχρονη εποχή.
Σχέδια, όψεις.