Ταχιάος, Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων (2013)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ταχιάος, Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων (2013)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αντώνιος Αιμίλιος Ν. Ταχιάος, Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων. Η πνευματική και πολιτιστική ακτινοβολία της βυζαντινής πόλης (Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2013)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-9694-19-3
Λέξεις - κλειδιά
Αχρίδα, πόλη / Ohrid.
Βαλκάνια.
Βουλγαρικό Χανάτο.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.
Γρηγόριος Παλαμάς, άγιος.
Δημήτριος, άγιος.
Εικόνα φορητή.
Κειμήλια.
Κίεβο.
Κύριλλος και Μεθόδιος, άγιοι.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μιχαήλ Γ΄ ο Μέθυσος.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ρώμη.
Ρως / Ρώσοι.
Σλάβοι.
Τοιχογραφία.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, Παλαιολόγεια.
Φιλόθεος (Κόκκινος), Οικ. Πατριάρχης.
Φώτιος Α΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.