Μητροπολιτικός ναός του αγίου Αθανασίου της Μυτιλήνης: το αναλόγιο μπροστά στη βόρεια πύλη (λεπτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_EK01_MHTRb_025.JPG
Τίτλος
Μητροπολιτικός ναός του αγίου Αθανασίου της Μυτιλήνης: το αναλόγιο μπροστά στη βόρεια πύλη (λεπτ.)
Περιγραφή
Άγιος Αθανάσιος, μητροπολιτικός ναός Μυτιλήνης φωτ 025. Το ξυλόγλυπτο αναλόγιο των ψαλτών μπροστά στη βόρεια πύλη του τέμπλου. Στο τέμπλο διακρίνεται η εικόνα του Αγίου Αθανασίου που βρίσκεται αριστερά της δεσποτικής εικόνας της Θεοτόκου. Όπως μαρτυρεί επιγραφή, η εικόνα του Αγίου Αθανασίου είναι έργο του βυζαντινού αγιογράφου Φώτη Κόντογλου: «Διά χειρός Φωτίου Ν. Κόντογλου του Κυδωνιέως ᾳπξδ 1964».
Χρόνος λήψης
22/6/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησιαστική τέχνη.
Μυτιλήνη, πόλη.
Ξυλόγλυπτα.
Ορθόδοξες εκκλησίες.