Φραγκούλη, Ιστορικά του αιγυπτιώτου ελληνισμού και της παιδείας του (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Φραγκούλη, Ιστορικά του αιγυπτιώτου ελληνισμού και της παιδείας του (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αργίνη Γ. Φραγκούλη, Ιστορικά του αιγυπτιώτου ελληνισμού και της παιδείας του, 16ος - 20ος αι., (Αθήνα 1998)

Στοιχεία

Το έργο, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, είχε ως αρχικό κίνητρο την ιστορία της Αχιλλοπουλείου Σχολής Καΐρου. Το θέμα επεκτάθηκε αργότερα για να συμπεριλάβει μια σύντομη αναφορά στην αρχική παρουσία του Νεώτερου Ελληνισμού στην Αίγυπτο και μια γενικότερη εξιστόρηση της παιδείας του Αιγυπτιώτου Ελληνισμού. Η ΑΦ διατέλεσε επί τρεις δεκαετίες γενική διευθύντρια των Ελληνικών Κοινοτικών Εκαπαιδευτηρίων Καΐρου και φέρει τον τίτλο «επίτιμος λυκειάρχης». Η εμπειρία της και η μεθοδικότητά της πολύτιμοι παράγοντες.

Η έκδοση (σύνολο 256 σελ.) συνοδεέυται από εικονογραφικό υλικό. Το βιβλίο τυπώθηκε με δαπάνη της συγγραφέως σε 500 αντίτυπα.
Λέξεις - κλειδιά
Αιγυπτιώτες / Έλληνες της Αιγύπτου.
Αίγυπτος.
Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος.
Αρχεία.
Γυναίκες.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Εικοστός αιώνας.
Εκπαίδευση.
Εκπαιδευτικά κτίσματα.
Εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνισμός.
Ευεργέτες.
Κάιρο.
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.
Παιδί, παιδιά.
Σύγχρονη εποχή.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φωτογραφικά Αρχεία.