Η εντοιχισμένη οθωμανική επιγραφή του 1571/72 στο υπέρθυρο της πύλης εισόδου στο Κάστρο του Μολύβου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_C_007a.jpg
Τίτλος
Η εντοιχισμένη οθωμανική επιγραφή του 1571/72 στο υπέρθυρο της πύλης εισόδου στο Κάστρο του Μολύβου
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 007a. Η εξωτερική είσοδος του κάστρου είναι οθωμανικής κατασκευής και επιστεγάζεται με οξυκόρυφο τόξο. Στο υπέρθυρο έχει τοποθετηθεί καλλιγραφημένη επιγραφή, πάνω σε μεγάλη μαρμάρινη πλάκα. Πάνω: έχει ενσωματωθεί μία μετόπη από κάποιο αρχαίο κτίσμα.
Η επιγραφή μας πληροφορεί ότι:
«Δεν υπάρχει άλλος Θεός από τον Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Αλλάχ. Την επιγραφή αυτή τοποθέτησε την εποχή του σουλτάνου Σελίμ, γιου του σουλτάνου Σουλεϊμάν (1566-1574), το έτος (Εγίρας) 979 (=26 Μαΐου 1571-14 Μαΐου 1572), ο πιστός και διαπρεπής διοικητής του ιππικού Μουσταφά Πασά (Mustafa Sipahi)».
Χρόνος λήψης
13/4/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κάστρο.
Λέσβος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.