Βυζαντινό φρουριακό συγκρότημα στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης (το καλοκαίρι του 1982): Λείψανα μιας χιλιετίας
[Φωτογραφικό υλικό]

D_126_01.jpg
Τίτλος
Βυζαντινό φρουριακό συγκρότημα στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης (το καλοκαίρι του 1982): Λείψανα μιας χιλιετίας
Περιγραφή
Μάκρη. Βυζαντινό φρουριακό συγκρότημα στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης (Νομός Έβρου). Σπάνιο φωτ υλικό του 1982, φωτ. Δ_126_01. Σε ένα μικρό ύψωμα μέσα στον ελαιώνα, μεταξύ Εγνατίας οδού και Αιγαίου, και περίπου χίλια μέτρα από το φυσικό λιμανάκι της Μάκρης, δημιουργήθηκε τον 9ο αιώνα ένας οικισμός, ο οποίος περιφρουρήθηκε με γεροχτισμένο τείχος. Ελάχιστα κατάλοιπα σώζονται στο κέντρο της σύγχρονης Μάκρης και στα βόρεια της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, αναμεμειγμένα με νεότερα κτίσματα. Λείψανα μεσοβυζαντινής οχύρωσης και κυκλικού πύργου (δες φωτ 02), κάποιου βυζαντινού ναού και θεμέλια του Αγίου Δημητρίου, που μεταβλήθηκε σε τζαμί (φωτ 03), παραμένουν παραμελημένα για να θυμίζουν τη σημασία της Μάκρης στη διάρκεια της Βυζαντινής και της Οθωμανικής εποχής, ώσπου να τη διαδεχθεί το κοντινό Δεδέαγάτς / Αλεξανδρούπολη, που αναπτύχθηκε ταχύτατα τη δεκαετία του 1870 χάρη στον Θρακικό Σιδηρόδρομο.
Χρόνος λήψης
9/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Αλεξανδρούπολη.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή εποχή.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Τζαμί.
Φρούριο.