Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865)
Συγγραφέας
Δημήτριος Χρηστίδης Σερραίος,
Τίτλος
Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως,
Υπότιτλος
ήτοι έκθεσις περί της ενεστώσης καταστάσεως των Ελληνικών Σχολείων της Κωνσταντινουπόλεως, των σχέσεων αυτών προς άλληλα, του φιλεκπαιδευτικού πνεύματος των Κοινοτήτων, των συνεπειών πάντων τούτων, και περί της δυνατής μεταρρυθμίσεως αυτών
Χρονολογία
1865
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Σελίδες
131
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4752
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Βιβλίο.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Ελληνική εκπαίδευση.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.