Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χρηστίδης, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως (1865)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Δημήτριος Χρηστίδης Σερραίος, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι έκθεσις περί της ενεστώσης καταστάσεως των Ελληνικών Σχολείων της Κωνσταντινουπόλεως, των σχέσεων αυτών προς άλληλα, του φιλεκπαιδευτικού πνεύματος των Κοινοτήτων, των συνεπειών πάντων τούτων, και περί της δυνατής μεταρρυθμίσεως αυτών (Εκ του Τυπογραφείου Αντωνίου Κορομηλά, Κωνσταντινούπολη 1865)

Στοιχεία

Η αναλυτική και πολύ αυστηρή αναφορά ενός παιδαγωγού, ο οποίος αφού έκανε πολλές επισκέψεις στα ρωμαίικα σχολεία της Κ/Πολης μεταξύ 1862-1864, για να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση που επικρατούσε εκεί, προβαίνει σε επισημάνσεις, συμβουλές και προτάσεις. Ταυτόχρονα, παίρνει θέση απέναντι σε αρκετά ζητήματα που είχαν προκύψει σχετικά με την εκπαίδευση, μεταξύ διαφόρων κύκλων της πρωτεύουσας. Οι αντιθέσεις ανάμεσα σε προοδευτικούς και συντηρητικούς υποσκάπτουν την ομαλή λειτουργία των θεσμών και συχνά κορυφώνονται χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος. Οπωσδήποτε, ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου μπορεί να ενδιαφέρει μόνον όσους ασχολούνται με την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Αλλά ο Χρηστίδης δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να μπούμε στα μικρά και τα μεγάλα σχολεία της Κ/Πολης, από τα μονοτάξια των απομακρυσμένων συνοικιών (σημαντικότατες πληροφορίες) μέχρι τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και να ενημερωθούμε για τα θετικά και τα αρνητικά.

Πίνακας Περιεχομένων στην τελευταία σελίδα, όπου και Παροράματα (σ. 130 του pdf): Επιτροπή διδασκάλων σσ. 1-5. Περί εισαγωγής διδακτικών βιβλίων σσ. 5-11. Εσωτερική των σχολείων κατάστασις σσ. 11-37. Τουρκική γλώσσα σσ. 37-76. Πόροι της Μεγάλης του Γένους Σχολής σσ. 76-92. Γενική των σχολείων Επιτροπή σσ. 92-93. Μέθοδος της διδασκαλίας, Τυπικόν, Ορθογραφία, Ετυμολογία, Ελληνικόν μάθημα, Σχέδιον των εν τη Αρμονία, Επίλογος σσ. 93-127. Σύνολο 128 σελ (διαστάσεις 13Χ18,5 εκ).

>>>>>>>>>>>>>>>> Θα το βρείτε ψηφιοποιημένο στο Συνοδευτικό Υλικό: Κείμενα <<<<<<<<<<<<
Λέξεις - κλειδιά
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Ελληνική εκπαίδευση.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.