Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης (το 1982), στασίδια στον γυναικωνίτη
[Φωτογραφικό υλικό]

D_127_08.jpg
Τίτλος
Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης (το 1982), στασίδια στον γυναικωνίτη
Περιγραφή
Μάκρη. Μεταβυζαντινή εκκλησία Αγ. Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου. Σπάνιο φωτ υλικό του 1982, φωτ. Δ_127_08.
Χρόνος λήψης
9/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Αλεξανδρούπολη.
Αναστασία η Φαρμακολύτρια, αγία.
Βασιλική, κτίσμα.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Θράκη.
Μεταβυζαντινή τέχνη.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ορθόδοξες εκκλησίες.