Τριαντάφυλλος, «Το ιστορικό της αρχαιολογικής έρευνας στη Θράκη» (1984)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Τριαντάφυλλος, «Το ιστορικό της αρχαιολογικής έρευνας στη Θράκη» (1984)
Συγγραφέας
Διαμαντής Τριαντάφυλλος
Χρονολογία
1984
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Περιοδικό.
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Αρχαιολογία
Αρ. τεύχους
τεύχος 13
Σελίδες
8-9
Ιστοσελίδα
https://www.archaiologia.gr/1135&is=1601
Αρ. σελίδων
2
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
©:
Δ. Τριαντάφυλλος και Αρχαιολογία
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Γλώσσα
Αγγλική
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Ανασκαφές.
Αρχαιολογία.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εικοστός αιώνας.
Ελλάδα.
Κομοτηνή.