Μελένικο (φθινόπωρο του 2017):
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_217.JPG
Τίτλος
Μελένικο (φθινόπωρο του 2017):
Περιγραφή
Μελένικο / Melnik (στον Νομό Blagoevgrad, ΝΔ Βουλγαρία) φωτ
Χρόνος λήψης
25/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Μελένικο / Melnik.
Οικισμός.
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Σπίτι, σπίτια.