Μελένικο (φθινόπωρο του 2017) στον τοίχο του «Βυζαντινού» αρχοντικού
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_H_032.JPG
Τίτλος
Μελένικο (φθινόπωρο του 2017) στον τοίχο του «Βυζαντινού» αρχοντικού
Περιγραφή
Το λεγόμενο «Βυζαντινό» αρχοντικό ή αρχοντικό «των Βογιάρων» ή «του Μπάμπουρα» στο Μελένικο / Melnik (στον Νομό Blagoevgrad, ΝΔ Βουλγαρία) φωτ 32.
Χρόνος λήψης
25/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχιτεκτονική.
Βουλγαρία.
Μελένικο / Melnik.
Σπίτι, σπίτια.