Παναγία Κοσμοσώτειρα στις Φέρες (τον Αύγ. 1982): Κεραμοπλαστικά κοσμήματα στην εξωτ. ανατολική όψη του κομνήνειου ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

D_125_06.jpg
Τίτλος
Παναγία Κοσμοσώτειρα στις Φέρες (τον Αύγ. 1982): Κεραμοπλαστικά κοσμήματα στην εξωτ. ανατολική όψη του κομνήνειου ναού
Περιγραφή
Μονή Παναγίας Κοσμοσώτειρας στις Φέρες (Δήμος Αλεξανδρουπόλεως, Ν. Έβρου, 1982), φωτ Δ_125_06. Βρίσκονται στα δεξιά (δηλαδή στα βόρεια) του κομνήνειου αετού
Χρόνος λήψης
8/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή τέχνη.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θεοτόκος.
Κεραμική.
Κομνήνεια τέχνη.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.