Χιδίρογλου, Έλληνες Πομάκοι και η σχέση τους με την Τουρκία (1989)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χιδίρογλου, Έλληνες Πομάκοι και η σχέση τους με την Τουρκία (1989)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Παύλος Χιδίρογλου, Οι Έλληνες Πομάκοι και η σχέση τους με την Τουρκία (Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 1989)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7290-11-9
Στοιχεία
Η μελέτη αναπτύσσεται σε τρία μέρη: Ελληνικές απόψεις περί καταγωγής των Πομάκων και των σχέσεων τους με την Ελλάδα σσ. 11-40, Τουρκικές απόψεις περί καταγωγής των Πομάκων και των σχέσεων τους με τους βαλκάνιους λαούς σσ. 41-64, Συμπεράσματα σσ. 65-77. Ακολουθούν: Παράρτημα [με αποσπάσματα από βιβλίο Τσέχου γλωσσολόγου] σσ. 79-85, Χάρτες και Εικόνες [δυστυχώς δεν είναι ευκρινείς] σσ. 87-136.
Λέξεις - κλειδιά
Βουλγαρία.
Γλωσσικό ιδίωμα.
Δυτική Θράκη.
Εθνικισμός.
Εθνολογία.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Θρακιώτες.
Μουσουλμάνοι.
Οθωμανική εποχή.
Πομάκος / Πομάκοι.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Χωριό / Οικισμός.