Το Χιττιτικό Βασίλειο γύρω στα 1400 π.Χ. και η επέκτασή του μετά το 1340, επί της βασιλείας του Σουππιλουλιούμα Α΄
[Χάρτες]

2_Hittite_rule_c1350_MAP_en.svg.png
Τίτλος χάρτη
Το Χιττιτικό Βασίλειο γύρω στα 1400 π.Χ. και η επέκτασή του μετά το 1340, επί της βασιλείας του Σουππιλουλιούμα Α΄
Είδος
Είδος
Ιστορικός.
Είδος
Αρχαιολογικός.
Είδος
Σκαρίφημα.
Σειρά χάρτη
Creative Commons
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Μεσόγειος.
Ασιατική Τουρκία.
Εποχή Χαλκού.
Ευφράτης ποταμός.
Προϊστορική εποχή.
Προϊστορική Κύπρος.
Προϊστορική Μέση Ανατολή.
Προϊστορική Συρία.
Προϊστορικός οικισμός.
Χάρτης.
Χετταίοι.
Χιττιτικός πολιτισμός.