Θερμαϊκός κόλπος: Χειμωνιάτικη δύση στη Θεσσαλονίκη
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_THERMAIC_501.JPG
Τίτλος
Θερμαϊκός κόλπος: Χειμωνιάτικη δύση στη Θεσσαλονίκη
Περιγραφή
Θερμαϊκός κόλπος (Β - ΒΔ Αιγαίο) φωτ 501. Είναι εκείνη η ώρα που τα πάντα λούζονται στο χρυσό φως
Χρόνος λήψης
8/2/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Βόρειο.
Θαλάσσιες μεταφορές.
Θερμαϊκός κόλπος.
Θεσσαλονίκη.
Λιμάνι.
Μακεδονία.