Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς δύει ο ήλιος (Αύγουστος 1982)
[Φωτογραφικό υλικό]

D_115_01.jpg
Τίτλος
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς δύει ο ήλιος (Αύγουστος 1982)
Περιγραφή
Θεσσαλονίκη: Θέα του λιμανιού από το ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φωτ 01 / Δ_115_01.
Χρόνος λήψης
2/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Θερμαϊκός κόλπος.
Θεσσαλονίκη.
Λιμάνι.
Μακεδονία.
Πλοίο.