Το Αγίασμα του Προφήτου Ηλιού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH006-009.jpg
Τίτλος
Το Αγίασμα του Προφήτου Ηλιού
Περιγραφή
Προφήτης Ηλίας Σκούταρι, εκκλ. συγκρότημα, φωτ 15. Η είσοδος του Αγιάσματος
Χρόνος λήψης
29/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Προφήτης Ηλίας.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.