Η Μαριάννα Κορομηλά με τον Τσάκο στην είσοδο του σπιτιού της (Αθήνα 2018)
[Φωτογραφικό υλικό]

GATH_BIO_MK_home_2018_001.jpg
Τίτλος
Η Μαριάννα Κορομηλά με τον Τσάκο στην είσοδο του σπιτιού της (Αθήνα 2018)
Περιγραφή
Μαριάννα Κορομηλά, ιστορικός, υπεύθυνη του Αρχείου της Πολιτιστικής Εταιρείας
Χρόνος λήψης
2/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθήνα.
Γυναίκες.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Κορομηλά Μαριάννα, ιστορικός.