Κίτρινη μαργαρίτα με έναν λιλιπούτειο επισκέπτη
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_VAF_FL_015a.jpg
Τίτλος
Κίτρινη μαργαρίτα με έναν λιλιπούτειο επισκέπτη
Περιγραφή
Βαφειός Λέσβος, Λουλούδια φωτ 015a.
Χρόνος λήψης
1/5/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άνθη / λουλούδια.
Λέσβος.
Φυτά.