Θερμαϊκός κόλπος, Καραμπουρνού και Όλυμπος: Χριστουγεννιάτικη δύση στη Θεσσαλονίκη
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_THERMAIC_301.JPG
Τίτλος
Θερμαϊκός κόλπος, Καραμπουρνού και Όλυμπος: Χριστουγεννιάτικη δύση στη Θεσσαλονίκη
Περιγραφή
Θερμαϊκός κόλπος (Β - ΒΔ Αιγαίο) φωτ 301. Λήψη από τη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης (διακρίνεται μία από τις φωτιστικές κολώνες). Στο βάθος, σε πρώτο πλάνο το σκουρωπό ακρωτήριο Μέγα Έμβολον, που όλοι το λένε Καράμπουρνου, κλείνει τον Θερμαϊκό κόλπο από τα ανατολικά και αντικρίζει τον Όλυμπο στην απέναντι ακτή. Σε δεύτερο πάνο ο Όλυμπος στη Δ-ΝΔ πλευρά του Θερμαϊκού. Και η ώρα: είναι εκείνη που τα πάντα λούζονται στο χρυσό φως του Θερμαϊκού. Οι ωραιότερες δύσεις στην Ελλάδα.
Χρόνος λήψης
25/12/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Βόρειο.
Θαλάσσιες μεταφορές.
Θερμαϊκός κόλπος.
Θεσσαλονίκη.
Λιμάνι.
Μακεδονία.