Τρία άλογα και αλογατάρης στον Άι Γιάννη τη μέρα του πανηγυριού (το 2019)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_VAF_CH_IOANNIS-032b.jpg
Τίτλος
Τρία άλογα και αλογατάρης στον Άι Γιάννη τη μέρα του πανηγυριού (το 2019)
Περιγραφή
Ξωκλήσι Αγ. Ιωάννη στα περίχωρα του Βαφειού (ΒΔ Λέσβος) φωτ 032b. Ο νεαρός προσκυνητής-αλογατάρης με το χαρακτηριστικό μαύρο πουκάμισο και το ασπρόμαυρο κεφαλομάντηλο περασμένο στο πίσω μέρος της σέλας του πρώτου άλογου.
Χρόνος λήψης
29/8/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ένδυμα, ενδύματα.
Λέσβος.
Πανηγύρι.