Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1985, 1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1985, 1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

John A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843), τόμος Α΄ και Β΄, Αντιγόνη Φιλιπποπούλου (εκδοτική επιμ.), (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2η έκδοση Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-250-131-6 πανόδετο
Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece, 1833-1843
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Princeton University Press
Τόπος Α΄ έκδ.
USA
Χρόνος Α΄ έκδ.
1968
Στοιχεία

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1827) γεννήθηκαν στην Ελλάδα τρία πολιτικά κόμματα, το «ρωσικό», το «γαλλικό» και το «αγγλικό», τα οποία, όπως δηλώνουν σαφώς οι ονομασίες τους, είχαν ξενικό προσανατολισμό και διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην πολιτική ζωή ώς τη δεκαετία του 1850. Ωστόσο, λίγα πράγματα είναι γνωστά για τα κόμματα κατά την περίοδο 1833-1843, όταν η βαυαρική δυναστεία υπό τον Όθωνα έθετε τα θεμέλια του νέου κράτους. Ένας από τους σκοπούς αυτού του βιβλίου είναι να αντιμετωπίσει τα κόμματα για πρώτη φορά ως αντικείμενο διεξοδικής έρευνας: να τα εντοπίσει και να τα χαρακτηρίσει, να προσδιορίσει τα μέλη τους, να αναλύσει τη δομή και την κοινωνική λειτουργία τους και να εξετάσει γιατί το κύριο χαρακτηριστικό της ταυτότητάς τους ήταν ο προσανατολισμός τους στις ξένες Δυνάμεις. Ως μελέτη για την κρατική συγκρότηση, το βιβλίο επιδιώκει να καθορίσει το ρόλο των κομμάτων σε ένα καθεστώς μη συνταγματικό και σε μια εποχή κατά την οποία διαμορφωνόταν η βασική δομή του ελληνικού κράτους. Ο συγγραφέας εισηγείται την άποψη ότι τα κόμματα, είτε ως ρυθμιστικοί παράγοντες είτε ως ενεργοί συντελεστές, επηρέασαν τη γένεση και την εξέλιξη των κρατικών θεσμών και ως εκ τούτου συνέβαλαν στη διαμόρφωση της δομής του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Στον τόμο του ΜΙΕΤ περιλαμβάνονται οι αρχικοί δύο τόμοι του έργου. Η μετάφραση έγινε από ομάδα συνεργατών υπό την εποπτεία του Νικηφόρου Διαμαντούρου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΟΜΟΣ Α΄ (σσ. 1-480). Πρόλογος στην Α΄ έκδοση (1968). Περιεχόμενα Α΄ τόμου. Εισαγωγή. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Πριν από το 1833 (σσ. 25-181). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Το πλαίσιο: βάσεις για πολιτικές διαιρέσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η Επαναστατική περίοδος, 1821-1827: Η προέλευση των κομμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η Καποδιστριακή περίοδος (1828-1831) και το μεσοδιάστημα (1831-1832): Η αποκρυστάλλωση των τριών κομμάτων. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η περίοδος της βασιλικής απολυταρχίας, 1833-1843 (σσ. 183-480). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Η πρώτη Αντιβασιλεία, Φεβρουάριος 1833 - Ιούλιος 1834. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Το καθεστώς του Armansperg, Ιούλιος 1834 - Φεβρουάριος 1837. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ς΄: Η πρώιμη περίοδος της απολυταρχίας του Όθωνα και η «ρωσική» υπεροχή, 1837-1840. Σημειώσεις κεφαλαίων Α΄-ς΄ (σσ. 381-479).

ΤΟΜΟΣ Β΄ (σσ. 483-876). Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Το επεισόδιο του Μαυροκορδάτου και η κρίση του Ανατολικού Ζητήματος του 1839-1841. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Η ύστερη περίοδες της Οθωνικής απολυταρχίας: «γαλλική» άνοδος (1841-1843) και η «αναίμακτη» επανάσταση του Σεπτεμβρίου 1843.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η δημιουργία ενός συντάγματος (σσ. 583-624). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Η περίοδες της Συντακτικής Συνέλευσης, Σεπτέμβριος 1843 - Μάρτιος 1844. ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Σημειώσεις κεφαλαίων Ζ΄-Θ΄ και Επιλόγου (σσ. 643-723). Παράρτημα Α΄. Παράρτημα Β΄. Επιλογή βιβλιογραφίας (σσ. 757-832). Ευρετήριο (σσ. 833-867). Αναλυτικά περιεχόμενα (σσ. 869-876). Σύνολο σελίδων 878 (διαστάσεις 17 x 24 εκ.), σκληρό εξώφυλλο με κουβερτούρα.

Ο Τζων Πετρόπουλος (John Anthony Petropulos , 1929-1999) ήταν καθηγητής στο Κολέγιο Άμχερστ της Μασσαχουσέττης, όπου δίδασκε Ιστορία των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Δοκίμια και άρθρα του είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά.

Λέξεις - κλειδιά
Άγγλοι.
Αγώνας 1821.
Αθήνα.
Αιγαίο.
Αυστριακή Αυτοκρατορία.
Βαυαρία.
Βαυαροί.
Βρετανία.
Γαλλία.
Δέκατος ένατος αιώνας.
Εθνικισμός.
Έλληνας / Έλληνες.
Ελληνισμός.
Ευρώπη.
Εφημερίδα, εφημερίδες.
Ιδεολογία.
Καποδιστριακή περίοδος.
Καποδίστριας Ιωάννης, κυβερνήτης.
Κλήρος, κληρικοί.
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος.
Λόγιοι.
Λουδοβίκος Α΄ της Βαυαρίας.
Μάνη.
Ναύπλιο.
Όθων της Ελλάδος.
Οθωνική περίοδος.
Οικονομία.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Πελοπόννησος.
Πολιτικό καθεστώς, καθεστώτα.
Ρωσία, Τσαρική περίοδος.
Ρωσική Αυτοκρατορία, 19ος αι..
Ρώσοι.
Στρατός τακτικός.
Ύδρα.
Φαναριώτες.
Φιλέλληνας.
Φιλελληνισμός.
Φόροι, φορολογία.