Προφήτης Ηλίας στο Σκούταρι: Το τέμπλο στο παρεκκλήσι (το 2007)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH006-048.jpg
Τίτλος
Προφήτης Ηλίας στο Σκούταρι: Το τέμπλο στο παρεκκλήσι (το 2007)
Περιγραφή
Προφήτης Ηλίας Σκούταρι, ναός, φωτ 2007/48. Πλαϊνή λήωη (από βόρεια πλευρά)
Χρόνος λήψης
29/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Προφήτης Ηλίας.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.