Δέλτα Έβρου (Ιούλιος του 1995)
[Φωτογραφικό υλικό]

RIEVR_DELTA_011.jpg
Τίτλος
Δέλτα Έβρου (Ιούλιος του 1995)
Περιγραφή
Δέλτα Έβρου (Δήμος Αλεξανδρούπολης, Νομός Έβρου, Θράκη), φωτ 11. Χαμηλή βλάστηση μερικά εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού, μουντά χρώματα, σιγαλιά.
Χρόνος λήψης
27/7/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο ΒΑ.
Δέλτα Έβρου.
Έβρος ποταμός.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Θράκη.
Υδροβιότοπος.