Με τηλεφακό στο Δάσος της Δαδιάς (Ιούλιος του 1995): Αρπακτικά στο ξέφωτο
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_S_DAD_011.jpg
Τίτλος
Με τηλεφακό στο Δάσος της Δαδιάς (Ιούλιος του 1995): Αρπακτικά στο ξέφωτο
Περιγραφή
Δάσος Δαδιάς (Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου, Θράκη), φωτ 11.
Χρόνος λήψης
26/7/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρπακτικά πουλιά.
Βαλκάνια.
Δάσος.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική φύση.
Θράκη.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Φυσικό περιβάλλον.