Λίμνη Κερκίνη (Ιούλιος του 1995). Η γοητεία του υδροβιότοπου
[Φωτογραφικό υλικό]

G_LAKERKINI_005.jpg
Τίτλος
Λίμνη Κερκίνη (Ιούλιος του 1995). Η γοητεία του υδροβιότοπου
Περιγραφή
Λίμνη Κερκίνη (Νομός Σερρών, Μακεδονία), φωτ 05.
Χρόνος λήψης
24/7/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Ελλάδα.
Λίμνη.
Μακεδονία.
Σέρρες / Σέρραι.
Στρυμόνας ποταμός.
Υδροβιότοπος.
Φυσικό περιβάλλον.
Χλωρίδα.