Μονή Τιμίου Προδρόμου (Σέρρες 1995)
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_S_EKPRODROMOUa_012.jpg
Τίτλος
Μονή Τιμίου Προδρόμου (Σέρρες 1995)
Περιγραφή
Μονή Τιμίου Προδρόμου (Ν. Σερρών, Μακεδονία), συγκρότημα, φωτ 12.
Χρόνος λήψης
23/7/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Εικοστός αιώνας.
Ελλάδα.
Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, άγιος.
Μακεδονία.
Μοναστήρια.