Το Βασίλειο της Περγάμου το 188 π.Χ.
[Χάρτες]

TSMY_PERG_ANC_188.jpg
Τίτλος χάρτη
Το Βασίλειο της Περγάμου το 188 π.Χ.
Περιγραφή
Το εντελώς απλουστευμένο χαρτογραφικό σκαρίφημα απεικονίζει το Βασίλειο των Ατταλιδών της Περγάμου στο απόγειο της δύναμης και της πολιτιστικής του ακτινοβολίας, τον καιρό της βασιλείας του Ευμένη Β΄(197-159 π.Χ.).
Σειρά χάρτη
Αρχαιότητα
Έτος έκδοσης
2018
Γλώσσες
Αγγλικά, προσθήκες στα ελληνικά από το ΑΠΑΝ
Δικαίωμα χρήσης
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Αιολίς / Αιολίδα / Αιολία.
Ανατολική Μεσόγειος.
Αττάλεια / Antalya.
Ατταλίδες βασιλείς.
Βασίλειο Περγάμου.
Ελληνιστική εποχή.
Ιωνία.
Λυδία.
Μαίανδρος ποταμός / Μεντερές ποταμός.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μυσία, ΒΔ Μικρασία.
Παμφυλία, ΝΔ Τουρκία.
Πέργαμος, αρχαιότητες.
Φρυγία.
Χάρτης.